OuderraadDe ouderraad ?

De ouderraad ? Ouders verwachten meer van hun school dan alleen maar kennisoverdracht. Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een optimale opvoeding van de kinderen te komen.


Taken ouderraad ?

Het is één van de belangrijkste taken van de ouderraad om ervoor te zorgen dat de ouders van de school informatie krijgen over het schoolgebeuren en de school-gebonden opvoedingsthema’s.

De ouderraad speelt een belangrijke rol in de contacten tussen de school en ouders. Niet alleen vragen over bepaalde voornemens of beslissingen kunnen gesteld worden, maar vooral het actief meewerken aan het schoolgebeuren staat centraal. Zo kunnen de ouders de school helpen bij het uitvoeren van haar pedagogische taak.

Daarnaast zet de ouderraad zet zich actief in om :

   • samen met de school allerlei activiteiten te organiseren om zo diverse projecten in de school te steunen en een brug te maken tussen de school, ouders en kinderen.
      Er worden 2 soorten activiteiten georganiseerd :

           o ontspannende activiteiten : kjeunemieroute, spookjestocht, de begripvolle quiz, ….
           o Vormende activiteiten voor ouders : sprekers worden uitgenodigd omtrent actuele thema’s. vb. leren leren; omgaan met facebookgebruik, …

   • Inspraak te realiseren voor ouders in concrete werking en organisatie van de school (onder andere via vertegenwoordiging in schoolraad). • Samen te werken rond 
     inhoudelijke thema’s die ouders en kinderen aanbelangen.


Werking ?

De ouderraad komt ongeveer 1 keer per maand samen voor een boeiende vergadering in de leraarskamer van de school over al wat leeft in en om de school
(afwisselend op dinsdag of donderdag – zie schoolkalender voor exacte data !).

Elke ouder is welkom. Ook ouders die gewoon bij één of andere activiteit een handje willen toesteken, zijn altijd welkom bij de ploeg helpende handen

Wie ?

Dit schooljaar zetten volgende enthousiaste ouders hun beste beentje voor :

Voorzitter : Tine Verstraete, mama van Emiel & Tomas

Ondervoorzitters : Sara Cauwelier, mama van Nora & Kaat
                           Saar Lauwers, mama van Wietse, Jotte & Tiele

Penningmeester : Veerle Lassuyt, mama van Tiemen, Jurre, Ymke & Foppe

Secretaris : Aline Verbeeck, mama van Jules, Emrys & Eowyn

Leden:
  
Sarah Degryse, mama van Lisa & Flore
Rosalien Dehandschutter, mama van Léon & Julie
Jim De Mey, papa van Alma & Sofia
Isabel Deprez, mama van Josephine & Juliette
Marilyn Deschryver, mama van Cédric & Jacques
Ulrike Herman, mama van Thibault
Marieke Maertens, mama van Lieze, Fiene & Nore
Benny Maes, papa van Louise
Charlotte Nys, mama van Batiste, Céleste & Medard
An Vanacker, mama van Mats
Koen Vandendriessche, papa van Wiebe, Jitse & Hilke
Jeroen Vandenheede, papa van Arne, Rube & Kobe
Pia Vandewalle, mama van Sien, Julie & Stefanie
Sofie Vanhecke, mama van Marilien & Lowie
Kristof Vanlerberghe, papa van Markus & Staf
Krist Vanneste, papa van Arthur & Laura
Mariela Verbeke, mama van Vikas & Vítor
Olivier Vigin, papa van Jérôme & Juliette


Facebook ?
  Ouderraad Sint Tillo - Sint Jozef

Folder Ouderraad

Contact of interesse

Voorzitter: Tine.verstraete@telenet.be
GSM: 0486 38 19 21