Weetjes

 •  Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal automatisch gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

 •  Komt je kleuter voor het eerst naar school? Bekijk zeker eens het startersboekje voor ouders.

 •  GDPR:
     De nieuwe wetgeving op informatieveiligheid en privacy is sinds kort van kracht. Onze school verzamelt en 
     verwerkt met de grootste zorg heel wat gegevens van uw kind. 
     Hier vindt u meer info wat betreft de Privacyverklaring voor de scholen van vzw Opvoeding en Onderwijs
     Izegem.
     
     Heeft u vragen over uw privacy? Stel ze ons via het mailadres van het aanspreekpunt 
  informatieveiligheid privacy@opvoedingenonderwijs.be.
     Zo snel als mogelijk beantwoorden zij uw vraag.

 • De school vanaf 01/09/2019 wijzigt van naam naar De Stadsparel.